De buikwandcorrectie procedure beschreven

By | 21 december 2014

Hier zal de gehele procedure, van eerste consult tot aan de buikwandcorrectie-operatie zelf, worden besproken. Voor verdere details over de verschillende soorten buikwandcorrecties, zie het onderdeel ‘soorten buikwandcorrecties’.

 

Het eerste consult

Bij het eerste bezoek aan de plastisch chirurg zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden, waarbij  zal worden gekeken naar de klachten en de wensen van de patiënt. Daarnaast zal geïnformeerd worden naar de algemene gezondheid zoals uw medische voorgeschiedenis, eventueel medicijngebruik en/of allergieën, rookgedrag. Dit in verband met het inschatten van uw gezondheidsprofiel en de daaraan verbonden operatierisico’s. Hierbij dient vermeld te worden dat roken een erg negatieve invloed heeft op de wondgenezing. Als u rookt, dient u minimaal zes maanden te stoppen met roken; drie maanden voor de operatie tot minimaal drie maanden na de operatie. Indien u niet stopt met roken, zullen plastisch chirurgen niet opereren.
Bovendien zal de plastisch chirurg lichamelijk onderzoek verrichten, dat hieronder verder zal worden uitgelicht.

Al deze gegevens zijn nodig voor de plastisch chirurg om te bekijken voor welke ingreep het beste kan worden gekozen, hoe deze zal worden verricht, waar de littekens komen en wat u verder kunt verwachten na de operatie. Zoals bij alle operaties, zal ook worden stilgestaan bij het risico op complicaties.

Lichamelijk onderzoek

Allereerst zal de plastisch chirurg uw lengte en gewicht meten, om zo de ‘body mass index’ (BMI; gewicht in kg/(lengte in m)2) te berekenen. Op deze manier wordt bepaald of er sprake is van overgewicht.
Daarna zal de contour van de buik worden bekeken in staande positie, van de ribbenboog tot aan het schaamgebied. Uiteraard is het ook belangrijk de contouren van de rug, borstkas en de dijen te bekijken, om te zien hoe de verhoudingen zijn.
Er zijn drie belangrijke componenten die zullen geworden geëvalueerd tijdens het lichamelijk onderzoek van de buik, te weten de huid, het onderhuidse vetweefsel en de stevigheid / laxiteit van de gehele buikwand.

Huid

De kwaliteit van de huid, zoals littekens en striae, zullen worden onderzocht. Er dient bijvoorbeeld beseft te worden dat striae op de bovenbuik (gedeelte van de buik boven de navel) er onaantrekkelijker kunnen gaan uitzien na een eventuele operatie, daar dit huidgebied niet zal worden weggenomen en juist onder meer spanning komt te staan waardoor deze striae zullen gaan uitrekken.
Daarnaast zullen het huidsurplus en de mate van laxiteit in de verschillende regionen van de buik worden beoordeeld.

 

Onderhuidse vetweefsel

De dikte van deze onderhuidse vetlaag van de gehele buik zal worden beoordeeld. Een bolle, uitstekende buik kan namelijk door meerdere factoren worden veroorzaakt dan alleen een toegenomen hoeveelheid onderhuids vetweefsel. Het kan namelijk zo zijn dat een dikke buik wordt veroorzaakt door een grote hoeveelheid visceraal vet (dat wil zeggen: vet rondom de organen in de buikholte), en dat de hoeveelheid onderhuids vet minimaal is. Deze groep patiënten zijn dan ook geen goede kandidaten voor een buikwandcorrectie.

Verder wordt beoordeeld of er in een bepaald gebied meer onderhuids vetweefsel aanwezig is dan in andere gebieden. Indien dit bijvoorbeeld zal blijven zitten en er vindt een buikwandcorrectie plaats, dan kan de buikwand nog zo strak zijn getrokken, de buik zal echter niet plat worden. In deze gevallen zal er gekeken moeten worden naar een methode om deze ‘buikwandflap’ dunner te maken, zoals bijvoorbeeld een gecombineerde liposuctie.

 

Buikwand

De laxiteit van de buikwand zal worden beoordeeld. Normaliter is de stevige buikwand een natuurlijk corset om de inwendige organen. Bij verslapping of het wijken van de rechte buikspieren, is er daarom een verhoogde kans op het ontstaan van buikwandbreuken (de zogenaamde hernia’s). Er zal daarom bekeken worden of er buikwandbreuken aanwezig zijn en of de rechte buikspieren nog naast elkaar liggen. Dit kan gedaan worden in staande positie terwijl de buik wordt ontspannen, maar ook in liggende positie en een drukverhogend moment (zoals met uw mond persen op de handrug).

De mate van het vet rondom de organen in de buikholte (viscerale of intra-abdominale vet) zal bekeken worden. Hoewel dit tamelijk eenvoudig te onderzoeken is bij dunne patiënten, kan dit bij zware of obese patiënten zeer lastig zijn. Een onderscheid tussen het onderhuidse vet en het viscerale vet dient echter wel gemaakt te worden; een buikwandcorrectie en het aan elkaar hechten van de rechte buikspieren is namelijk niet aan te raden als het volume van de buikholte, door het viscerale vetweefsel, nog groot is.

 

Preoperatief (vóór de ingreep)

Vóór de ingreep zult u een afspraak hebben met de anesthesioloog. Hier wordt het operatierisico ingeschat, eventueel met aanvullende onderzoeken zoals bloedonderzoek, een hartfilmpje en een longfoto.

Tevens zullen door de medisch fotograaf van alle zijden foto’s gemaakt worden die belangrijk zijn voor de plastisch chirurg en als belangrijk middel dienen in de beoordeling van het resultaat na de operatie.

de buikwandcorrectie

Schematische weergave van het idee achter een buikwandcorrectie

 

De operatie

Nadat u bent opgenomen op de afdeling en gereed bent gemaakt, zult u naar de operatiekamer gebracht worden. De plastisch chirurg zal het huid- en vetoverschot aftekenen. Vervolgens wordt u door de anesthesioloog onder narcose gebracht. Narcose wordt geprefereerd in verband met de hierdoor bewerkstelligde volledige spierontspanning, dat prettig is voor het opnieuw op spanning brengen en aan elkaar hechten van de rechte buikspieren. U zult ook een urinekatheter krijgen om een slappe blaas te voorkomen.

Voor verdere details over de verschillende soorten buikwandcorrecties, wordt verwezen naar de artikelen over soorten buikwandcorrecties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *